«Մոդուլ» ՍՊ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին որպես անկախ ինժեներախորհրդատվական կազմակերպություն:

Մեր Ընկերության աշխատանքներում ներգրավված են հիդրոտեխնիկական, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, և ոռոգման համակարգերի կառավարման, ինչպես նաև քաղաքացիական և ճանապարհային շինարարության բնագավառներում գիտակրթական, նախագծային, շինարարական և շահագործման աշխատանքներում բարձր որակավորում և հարուստ փորձ ունեցող հեղինակավոր մասնագետներ և անկախ փորձագետներ: