Ծառայություններ

Մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունները

Խորհրդատվական ծառայություններ և ծրագրերի կառավարում

Մանրամասն

Շինարարական ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ

Մանրամասն

Ճարտարագիտական հետազոտություններ

Մանրամասն

Նախնական և աշխատանքային նախագծերի մշակում

Մանրամասն

Նախագծային փաստաթղթերի անկախ փորձաքննություն

Մանրամասն

Շինարարության հեղինակային հսկողություն

Մանրամասն

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն

Մանրամասն

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում

Մանրամասն

Կարողությունների զարգացում

Մանրամասն