Մեր մասին

Մեր Պատմությունը

«Մոդուլ» ՍՊ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին որպես անկախ ինժեներախորհրդատվական կազմակերպություն:

Մեր Ընկերությունն իրականացնում է շինարարական աշխատանքների ծրագրերի ուսումնասիրություն և նախագծում, նախագծային փաստաթղթերի անկախ փորձաքննություն, շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն, խորհրդատվական ծառայություներ և ծրագրերի կառավարում` ՀՀ օրենսդրության, միջազգային պայմանագրերի (FIDIC) և ուղեցույցների պահանջների համաձայն:

Մեր Նպատակը

Ընկերության հիմնական նպատակը որակյալ մասնագիտական ծառայություների մատուցումն է, ինչպես նաև հանրային ու մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների բնապահպանական և սոցիալական գործընթացների կառավարման խնդիրների բարելավումը միջազգային ֆինանսական հաստատությունների (IFC, WB, KfW, EIB, EBRD, ADB և այլն) պահանջներին և ուղեցույցներին համապատասխան:

Մեր Ընկերության աշխատանքներում ներգրավված են հիդրոտեխնիկական, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, և ոռոգման համակարգերի կառավարման, ինչպես նաև քաղաքացիական և ճանապարհային շինարարության բնագավառներում գիտակրթական, նախագծային, շինարարական և շահագործման աշխատանքներում բարձր որակավորում և հարուստ փորձ ունեցող հեղինակավոր մասնագետներ և անկախ փորձագետներ:

Մեր Ձեռքբերումները

Ընկերության ղեկավարմամբ կամ նրա անմիջական մասնակցությամբ և համագործակցությամբ իրականացվել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ նախագծային, խորհրդատվական և հետազոտական աշխատանքներ, որոնք ֆինանսավորվել են միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից:

Ընկերության կողմից մշակված նախագծերը բարձր գնահատականի են արժանացել Համաշխարհային բանկի, «Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստանի», «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի և այլ փորձագետների կողմից:

0 +

Գործընկերներ

0 +

Պրոեկտներ

0 +

Դրական կարծիքներ

0 +

Տարի շուկայում

Մեր Գործընկերները

Բարձրորակ ծառայությունների մատուցման շնորհիվ «Մոդուլ» ընկերության հետ համագործակցում են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գիտական, շինարարական և նախագծային առաջատար ընկերությունները, պետական կառույցները և միջազգային դոնոր կազմակերպությունները:

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀՀ Տրանսպորտի, կապի և ՏՏ նախարարություն

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ԾԻԳ

«ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության» ԾԻԳ

«Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

«Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե»

Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ ՊՀ

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն ՊՈԱԿ

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Երևանի մանկավարժական համալսարան ՊՈԱԿ

«Երևանի մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

Արցախճան ՍՊԸ

«Արցախճան» ՍՊԸ

Ցէ Ե Էս Քոնսալթինգ Էնջինիրս Զալցգիթթեր Գերմանիա

«Ցէ Ե Էս Քոնսալթինգ Էնջինիրս Զալցգիթթեր Գերմանիա»

Սանյու Քոնսալթնս Ինք. (Ճապոնիա)

Սանյու Քոնսալթնս Ինք. (Ճապոնիա)

Գրանդ Տոբակկո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ

«Գրանդ Տոբակկո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ

Գրանդ Տոբակկո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ

WB Համաշխարային բանկ

AFD Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն

AFD Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն

KfW Զարգացման Բանկ

KfW Զարգացման Բանկ

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ Կառավարություն