Բլոգ

Ընկերոության փորձը տարածաշրջանում

Ավելացրեց: ADMIN 09.03.2019

N

Ֆինանսավորում

Պայմանագրի անունը

Պատվիրատու

Ծառայության բնույթը

  1.  

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում, բարելավման նախագծային աշխատանքներ եվ կառավարման հայեցակարգերի ԵՎ շահագործման կանոնակարգերի մշակում»

ՀՀ գիտութան պետական կոմիտե

Նպատակային գիտահետազոտական ծրագիր

1. ԼՂՀ (ԱՀ) Մարտակերտի և Շահումյանի շրջանների ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի հետազոտում և դրանց արդիականացման հայեցակարգային լուծումների մշակում

2.Հադրութի և Մարտունու շրջանների ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում, բարելավման նախագծային աշխատանքներ և արդիականացման հայեցակարգային լուծումների մշակում

3.ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքի և Ասկերանի շրջանի բնակավայրերի ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում, բարելավման նախագծային աշխատանքներ և արդիականացման հայեցակարգային լուծումների մշակում

4.Շուշիի և Քաշաթաղի շրջանների բնակավայրերի ջրային ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում, բարելավման նախագծային աշխատանքներ և արդիականացման հայեցակարգային լուծումների մշակում

5.Գեղիի ջրամբարի պատվարի հիմնական կառուցվածքների տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում, բարելավման վերաբերյալ  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և անվտանգության  հայտարարագրերի մշակում