Բլոգ

Ընկերության փորձը նախագծման ոլորտում

Ավելացրեց: ADMIN 09.03.2019

N

Ֆինանսավորում

Պայմանագրի անունը

Պատվիրատու

Ծառայության բնույթը

 1.  

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Պետության կարիքների համար նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակում

«Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե»

Նախագծման աշխատանքներ

 1.  

 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Սեվաբերդի ջրամբարի հակաֆիլտրացիան միջոցառումների մշակման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

 

 

«Արմաշ» ջրհան կայանի IV գոտու հեռացնող ջրատարի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիր

«Արմաշ» ջրհան կայանի III գոտու Սուրենավան գյուղի ջրագծի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիր

«Արմավիր» ՋՕԸ-ի «Ոռոգման համակարգերի 2018թ հիմնանորոգման» ծրագրով խորքային հորերի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիր

ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուրի ջրամբարի հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների մշակման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ

 1.  

Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն AFD

Վեդի պատվարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի «Ներտնտեսայային ոռոգման ցանցի վերակառուցման/արդիականացման» մանրամասն նախագծի պատրաստում

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Նախագծման աշխատանքներ և հեղինակային հսկողություն

 1.  

KfW Զարգացման Բանկ

Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում, Ախուրյան գետ:

Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն և մանրամասն նախագծում

 1. Գեոդեզիական ուսումնասիրություն
 2. Ծառայությունների մատուցում
 3. Փորձագետների տրամադրում

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Աշխատանքային մանրամասն  նախագծում և մրցույթային փաստաթղթերի մշակում

 1.  

AFD Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն

Վեդի ջրամբարի մոտեցնող 11 կմ ջրատարի կառուցման մանրամասն աշխատանքային նախագծերի մշակում

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Աշխատանքային մանրամասն  նախագծում

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

«Ութ ինքնահոս ոռոգման համակարգերի կառուցման նախագծում ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում»

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Նախագծման աշխատանքներ

1) Օժանդակ ջրանցք Ազատ գետից դեպի Մխչյան պ/կ 1-ին հերթի ջրթող ջրանցք

2) Բարձրունու ինքնահոս ոռոգման համակարգ

3) Ծիծեռնակաբերդի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

4) Արգիճիի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

5) Ինքնահոս ոռոգման համակարգ Արտաշատի ջրանցքի 5-րդ բաշխիչ ջրանցքից

6) Նոր Գեղի և Արտամետ համայնքների ինքնահոս ոռոգման համակարգ

7) Նոր Խարբերդ համայնքի ինքնահոս ոռոգում Նորքի ջրանցքից

8) Պտղնիի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

«Մաստարայի ջրամբարի կառուցման ծրագրի տեխնիկակատնտեսական ուսումնասիրություն, նախնական նախագիծ և ծրագրի փաստաթղթերի պատրաստում»

«Ջրային Տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Տեխնիկակատնտեսական ուսումնասիրություն, նախնական նախագիծ և ծրագրի փաստաթղթերի պատրաստում

 1.  

ԵԶԲ

Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու Գյումրի քաղաքի շրջանցիկ հատվածի գեոդեզիական աշխատանքներ

«Արցախճան» ՍՊԸ

Գեոդեզիական ուսումնասիրություն և մանրամասն  նախագծում

 1.  

Ճապոնյաի կառավարություն JICA

ՀՀ Եղվարդի ոռոգման բարելավման ծրագրի գեոդեզիական աշխատանքներ և տեխնիկական իրավիճակի  ուսումնասիրություն և բարելավման նախագծային աշխատանքներ

 1. Տեղանքի հանութագրում, 
 2. Անավարտ ջրամբարի  ուսումնասիրություն և տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորում

Սանյու Քոնսալթնս Ինք

Տեխնիկատնտեսական և գեոդեզիական ուսումնասիրություն և նախագծման աշխատանքներ

 1.  

ՀՀ Կառավարություն

Հինգ ավագ դպրոցների վերանորոգման աշխատանքային նախագծերի մշակում

«Գիտության և կրթության նախարա­րության ԾԻԳ»

Նախագծման աշխատանքներ

 1.  

«Խ. Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

Ենթակառուցվածքների կարիքների գնահատում եվ տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում N57 հիմնական դպրոցի վերականգնման նպատակով

«Խ. Աբովյանի անվան Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

Գնահատում եվ տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում